Bestuur baanatletiek

Leden
De samenstelling van het huidige baanbestuur is als volgt:

Voorzitter
Johan de Koning

Secretaris
Fien Snijder

Algemene zaken (vice-voorzitter baanbestuur en ook WOC-lid)
Roel van de Weijer

Bestuursleden Technisch Kader
Maartje Oprins
Johan de Koning
Stephan Campos

Technisch Kader (TK) baanatletiek

Leden
De huidige leden van het Technisch Kader zijn:
* Maartje Oprins (pupillen)
* Stephan Campos (CD junioren)
* Johan de Koning (AB junioren, senioren)
* Yvo van den Heuvel (adviseur)

Doel
Het doel van het TK is het bewaken van en sturing geven aan de technische en inhoudelijke aspecten van de atletieksport bij SPRINT, zowel kwalitatief als kwantitatief, in opdracht van het bestuur.

Taken van het TK zijn daarom onder andere:
* Een klankbord/spreekbuis vormen voor jeugdtrainers en specialisatietrainers
* De kwalitatieve bezetting van het trainerscorps, en algemene, organisatorische zaken rondom (jeugd)trainers
* Het samenstellen van de competitieploegen, het selectieteam en het belofteteam
* De ontwikkeling van de kennis en kunde van de trainers
* Het model van shoppen, doorstromen en specialisatie beheren
* De methodiek van trainen, trainingsplanning en het LTAD-model inzetten en beheren